Fiinnde yejjitaande

Tiiɗno-ɗaa kollitaa jokkorgal ma email jahdungal e coktirgal maa gonngal ɗo les ɗoo ngal, so waɗii maa a heɓ ɓatakuru email waɗndu maandinooje newnanooje ma hesɗitinde fiinnde ma.
Uddude

Lowe (Fannuuji) / Payndaale

Udditde fof
Uddude fof
Udditde ko suɓaa ko fof

Ko cuɓi-ɗaa ko :

Hay heen hattan golle gooto suɓaaka