Udditde dannga ɓatakuuji keso

  Edda natal : JPG, PNG
  Tekkeendi ko famɗi fof yoo won : 75x75

  Français

  English

  Español

  Deutsch

  Fulfulde

  Ñiiɓirde (Jooɗorde)

  Momtude (Ittude) maantorgel ngel

  Kalfinaaɗo (koolaaɗo) dannga ɓatakuuji

  ⚠ Ko famɗi fof alkule walla lime jeegom (6), kadi ko famɗi fof alkulal mawngal walla limre wootere.

  Hattaneeji golle

  Teskuya: So a waɗii eɓɓooje e diiwanuuji goɗɗi ɗi, aɗa waawi winndude ɗeen tawa noon aɗa seerndi ɗe (ko noon ne kadi ceerndirtaa hattaneeji ɗi mbaɗdu-ɗaa heen ɗi), ɗuum noon ko sa tawii a udditoyii dannga ɓatakuuji keso.
  Hay hattan golle gooto suɓaaka

  Français

  English

  Español

  Deutsch

  Fulfulde

  Catal

  So a yiɗii hollitde hoore ma galle yummaajo o, wonde ko a catal jowitiingal e makko, tiiɗno winndito fiinnde nde galle o nulduno maa nde.

  Uddude

  Lowe (Fannuuji) / Payndaale

  Udditde fof
  Uddude fof
  Udditde ko suɓaa ko fof

  Ko cuɓi-ɗaa ko :

  Hay heen hattan golle gooto suɓaaka