Udditde dannga ɓatakuuji keso

  Edda natal : JPG, PNG
  Tekkeendi ko famɗi fof yoo won : 75x75

  Français

  English

  Español

  Deutsch

  Fulfulde

  Ñiiɓirde (Jooɗorde)

  Momtude (Ittude) maantorgel ngel

  Kalfinaaɗo (koolaaɗo) dannga ɓatakuuji

  Ko famɗi fof alkule walla lime jeegom (6), kadi ko famɗi fof alkulal mawngal walla limre wootere.

  Hattaneeji golle

  Teskuya: So a waɗii eɓɓooje e diiwanuuji goɗɗi ɗi, aɗa waawi winndude ɗeen tawa noon aɗa seerndi ɗe (ko noon ne kadi ceerndirtaa hattaneeji ɗi mbaɗdu-ɗaa heen ɗi), ɗuum noon ko sa tawii a udditoyii dannga ɓatakuuji keso.
  Hay hattan golle gooto suɓaaka

  Français

  English

  Español

  Deutsch

  Fulfulde

  Catal

  So a yiɗii hollitde hoore ma galle yummaajo o, wonde ko a catal jowitiingal e makko, tiiɗno winndito fiinnde nde galle o nulduno maa nde.

  Uddude

  Lowe (Fannuuji) / Payndaale

  Udditde fof
  Uddude fof
  Udditde ko suɓaa ko fof

  Ko cuɓi-ɗaa ko :

  Hay heen hattan golle gooto suɓaaka