Ballidiiɗo : Fondation Plein Vent

Support institutions with a humanitarian purpose, including supporting hospital facilities for elderly people or sick children.

Wanngaade e doŋre web

Uddude

Lowe (Fannuuji) / Payndaale

Udditde fof
Uddude fof
Udditde ko suɓaa ko fof

Ko cuɓi-ɗaa ko :

Hay heen hattan golle gooto suɓaaka