Ballidiiɗo : Coalition des ONG pour le développement durable

Non-governmental organization (NGO)

Wanngaade e doŋre web

Uddude

Lowe (Fannuuji) / Payndaale

Udditde fof
Uddude fof
Udditde ko suɓaa ko fof

Ko cuɓi-ɗaa ko :

Hay heen hattan golle gooto suɓaaka